Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας :

www.CHRISTINEBEAUTY.gr

Έδρα: Σκύρου 43, Τ.Κ. 11363 Αθήνα
Τηλ: 210 8837672,  6947 736614

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χριστίνα Ξέρα